• כלים לשירותך
 • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לרדיולוגיה
Israel Radiological Association
יו"ר האיגוד:
פרופ' אילן שלף

מנהל ועורך אתר:
ד"ר איליה וולוביק
שלב ב'
 • בחינת שלב ב' ברדיולוגיה אבחנתית נערכת בעל פה ומתקיימת פעמיים בשנה במועדי אביב וסתיו, לרוב בחודשים מרץ/אפריל ונובמבר.
  יש להירשם לשלב ב' במועד ההרשמה!! שימו לב דרך רכזי ההתמחות בבית החולים שלכם מתי מועדי ההרשמה, והירשמו בזמן, זאת על מנת למנוע מצב שבו לא יתאפשר לכם לגשת במידה ותפספסו את מועדי הרישום. הרשמה לשלב ב'
   
 • ספרות לבחינה לקראת בחינת שלב ב':
  בחינת שלב ב' הינה בחינה שמבוססת על ידע שנרכש במהלך ההתמחות, אין ספר לימוד ספציפי המומלץ לבחינות. במידה וועדת הבחינה מעוניינת להכליל בבחינה מאמרים מוגדרים מעיתונים מובילים, יפורסמו המאמרים עד שלושה חודשים לפני מועד הבחינה.
   
 • קורס הכנה לשלב ב':
  לקראת שלב ב' מתקיים קורס הכנה. מטרת הקורס הינה לאפשר למתמחים מכל הארץ מבתי חולים קטנים, בינוניים וגדולים כאחד להיחשף למתכונת הבחינה. הקורס מתבצע בבית החולים שיבא, ובו מועברים מקרים בתבנית הבחינה, על ידי רופאים מכלל התחומים ובקבוצות קטנות.
  פרטי הקורס ומועדיו עובר למתמחים דרך מנהלי המחלקות לקראת המועד.
   
 • מבנה בחינת שלב ב' ברדיולוגיה אבחנתית

  בחינה זו כוללת 10 ועדות. בכל ועדה יהיו נוכחים 2 בוחנים.
  • אופן הערכת הציון בוועדה:
   בכל ועדה יוצגו 6 שאלות קצרות ו-6 שאלות ארוכות.
   הבוחנים מחויבים לשאול מינימום של 4 שאלות קצרות ו-4 שאלות ארוכות.
  • אופן חישוב הציון:
   לכל שאלה יינתן ציון בנפרד.
   בשאלות הקצרות: בכל שאלה ניתן ציון לתיאור הממצאים וציון נפרד לאבחנה.
   בשאלות הארוכות: בכל שאלה ניתן ציון לתיאור הממצאים, ציון לניהול והבנת המקרה וציון לאבחנה.
   הציונים נעים בין 1=נכשל, 0=גרוע, 2=בינוני, 3=טוב, לכל אחד מתתי הסעיפים, כלומר במקרים הקצרים ציון מירבי לשאלה הינו 6 ואילו במקרים הארוכים ציון מירבי הינו 9.
   סכום הציונים בכל השאלות ותתי הסעיפים מהווה את הציון הסופי של הנבדק לוועדה זו. ציון עובר בוועדה הינו 40 נקודות ומעלה.
  • אופן הערכת מעבר בבחינה כולה:
   ועדות הבחינה מחולקות לשני אשכולות:
   אשכול 1: נוירו, גסטרו, ילדים, חזה, עצמות.
   אשכול 2: שד, אנגיו, US ,אורו, קרדיאק.
   על מנת לעבור את הבחינה, ניתן להיכשל לכל היותר בתחנה אחת באשכול 1 ,או 2 תחנות באשכול 2.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לרדיולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, ולקרוא מאמרים
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע על פעילות האיגוד הישראלי לרדיולוגיה
איני חבר/ת האיגוד