• כלים לשירותך
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לרדיולוגיה
Israel Radiological Association
יו"ר האיגוד:
פרופ' אילן שלף

מנהל ועורך אתר:
ד"ר איליה וולוביק
מועצת האיגוד
  • מועצת האיגוד תורכב מחברים הכוללים את כל חברי הוועד הארצי ויו"ר החוגים של האיגוד.
  • המועצה תהיה אחראית על קביעת המדיניות המדעית של האיגוד והוצאתה לפועל.
  • יו"ר האיגוד ישמש כיו"ר המועצה.
  • המועצה תקבע את סדרי דיוניה ומקום מושבה ובלבד שכינוסיה לא יפחתו מאחת ל-3 חודשים.
  • למועצה סמכות למנות וועדה ו/או וועדות מבין חבריה לנושא מסוים ולהאציל לה סמכות מסמכויותיה.
  • נעדר חבר מועצה מ-3 ישיבות רצופות לא ימשיך לכהן במועצת האיגוד, מחליפו יבחר על ידי המגזר אותו הוא מייצג (סניף, חוג וכדומה).

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לרדיולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, ולקרוא מאמרים
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע על פעילות האיגוד הישראלי לרדיולוגיה
איני חבר/ת האיגוד