• כלים לשירותך
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לרדיולוגיה
Israel Radiological Association
יו"ר האיגוד:
פרופ' אילן שלף

מנהל ועורך אתר:
ד"ר איליה וולוביק
תקנון חוגים
  • לאיגוד הרדיולוגים ניתן להוסיף חוגים מקצועים (Work groups), אשר יפעלו לקידום נושאים מדעים ספציפים בתחומי תת התמחויות ומוקדי עניין במסגרת האיגוד.
  • 15 מחברי האיגוד המעונינים בהקמת חוג יפנו בכתב אל וועד האיגוד אשר ידון בבקשתכם ובמידה שתאושר יביאה למועצת האיגוד לאישור.
  • חברות מן המניין בחוג תהא שמורה רק למי שהינו חבר האיגוד ומשלם את מיסיו באיגוד. חברות שלא מן המניין תתאפשר גם למי שאינם חברים באיגוד.
  • רק חברים מן המניין בחוג יוכלו לבחור ולהיבחר לתפקידי יו"ר ומזכיר האיגוד.
  • יו"ר החוג, הנבחר על ידי חברי החוג, יכהן במועצת האיגוד.
  • בעלי התפקידים בחוג לא יוכלו לשמש כבעלי תפקידים באיגוד במהלך תקופת כהונתם בחוג. ובכל מקרה תקופת כהונתם תוגבל למקסימום של-3 שנים.
  • החוג לא ינהל את כספיו בנפרד מכספי האיגוד, למעט אם יקבע הסדר אחר אשר יאושר במועצת האיגוד.
  • פעילותם של החוגים תהיינה מתואמת עם האיגוד וכל פרסומיהם הם יישאו את סמל האיגוד. פרסומים מדעיים יאושרו תחילה במועצת האיגוד.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לרדיולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, ולקרוא מאמרים
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע על פעילות האיגוד הישראלי לרדיולוגיה
איני חבר/ת האיגוד