ECR 2013 מחיר מיוחד למשתתפי הכנס European Congress of Radiology

רצ"ב הצעת מחיר של חברת 'אופקים' לחבילה בוינה למשתתפי הכנס 2013 ECR

11.3.2013 – הכנס מתקיים בוינה בין התאריכים: 7.3.2013

לפרטים לחצו כאן