חברי החוג לדימות שד מבקשים להביע את הערכתם ולהודות לד"ר זהבה גלימידי ולד"ר נעמי וייסנברג עם סיום תפקידן כיושבת ראש ומזכירת החוג