הודעת האיגוד בנושא משבר הקורונה

איגוד הרדיולוגים מאמץ את המלצות הACR וה-RSNA לשימוש מושכל בדימות לאבחון וטיפול במהלך משבר הקורונה. ככל שיצאו המלצות  מעודכנות, נשקול בהתאם את המלצותינו.

הקישור להמלצות באתר ה-RSNA  להלן:

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryct.2020200152

 הקישור להמלצות באתר ה-ACR להלן:

 https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection

תמצית ההמלצות:

ב-11.3.2020 יצאה הודעה מטעם ה-ACR (American College of Radiology) על פיה אין להשתמש בקו ראשון ב-CT ככלי אבחנתי או סקירתי למחלת וירוס הקורונה – COVID-19.

ה-ACR ציין שדיווחים מוקדים מסין הצביעו על כך ש-CT יכול לזהות COVID-19  גם כשבדיקות DNA היו שליליות. יחד עם זאת, דיווחים חדשים יותר מראים שממצאי דימות חזה במחלה אינם ספציפיים ולעתים קרובות יש חפיפה עם זיהומים אחרים, כגון SARS  (severe acute respiratory syndrome) ו-MERS (Middle East respiratory syndrome).

בנוסף, ה-ACR ציין שבארה"ב  מרכזי ה-CDC (Centers for Disease Control and Prevention) כרגע אינם ממליצים על צילומי חזה או CT לאבחון COVID-19.

המלצות ה-ACR בקצרה:

  • אין להשתמש ב-CT כקו ראשון לאבחון או סקר של COVID-19
  • קלינאים צריכים להשתמש ב-CT לחולים מאושפזים וסימפטומטיים עם התוויות ספציפיות ל-CT
  • יש להשתמש בתהליכים מתאימים של שליטה בזיהומים כשסורקים חולים
  • יש לשקול שימוש ביחידות ניידות כשיש צורך בצילומי x-ray
  • רדיולוגים צריכים להכיר את הממצאים האופיינים ל COVID-19 ב-CT כדי שיוכלו לזהות את המחלה.

בנוסף, ה-ACR מציע שמוסדות ישקלו לא רק לנקות ביסודיות את מכשירי הדימות הרפואי אלא גם להשהות את חדרי הדימות למשך כשעה אחת בין בדיקות של חולים מזוהמים, כתלות בקצת תחלופת האוויר בחדר.

הנחיות האיגוד האירופאי לניורו-סונולוגיה והמודינמיקה של המוח:

https://esnch.org/esnch-guidance-for-neurosonology-laboratories-during-covid-19-pandemic/

קישור למקורות מומלצים בנושא COVID-19, ספציפיים לרדיולוגיה, שפורסם ב-17.3.2020 על ידי ה-ACR:

https://www.acr.org/Clinical-Resources/COVID-19-Radiology-Resources

מאגר מידע זה יעודכן באופן שוטף על ידי ה-ACR .

 

 

COVID-19, סיכום ממצאים אופיניים בעברית:

נכתב ב- 24.2.2020 ע"י פרופ' דורית שחם, דר' יהודה מלול, דר' דותן כהן ופרופ' קובי סוסנה, ממערך הדימות, מרכז רפואי הדסה, ירושלים. תודה לכם!

בדצמבר 2019 נודע על התפרצות של דלקת ריאות ייחודית בעיר ווהאן שבסין, ונמצא שהמחולל הוא -COVID

19 , שבהמשך התפשט וממשיך להתפשט ברחבי העולם.

בבחינה של המקרים שאובחנו בווהאן, תוארו ב- (HRCT (CT Resulusion High מאפיינים יחודיים של

הפנאומוניה הנגרמת ע"י 19-COVID.

במאמר של Chung וחבריו שבו תוארו ממצאים של 21 חולים שאובחנו ב – 3 פרובינציות בסין בינואר 2020

עם זיהום מוכח ב- 19-COVID ,נמצא שב- %86 היו הצללות זכוכית חול או קונסולידציות, כאשר ב- %57 היו

הצללות זכוכית חול בלבד וב- %29 – הן הצללות זכוכית חול והן קונסולידציות. באף אחד מהחולים לא היו

קונסולידציות בלבד. ב- %76 הממצאים היו דו-צדדיים, ב- %71 מעורבות של שתי הריאות, והפיזור בין אונות

הריאה היה דומה, עם שכיחות מעט מוגברת יותר באונה הימנית התחתונה. ממצאים שלא הודגמו כלל היו

קשריות ריאתיות, תפליט פלאורלי, אמפיזמה או פיברוזיס.

במחקר אחר, של Fang וחבריו שכלל 51 חולים עם הן CT והן PCR-RT חיובי, 51/15 חולים היו עם CT חיובי ו-

PCR-RT שלילי באבחנה הראשונית, שהפך חיובי 7-1 ימים מאוחר יותר, ו- 51/35 היו חיוביים באבחנה הן ב-

PCR-RT והן ב- CT .רק לחולה אחד היה PCR-RT חיובי באבחנה עם CT תקין, שהפך חיובי כעבור 3 ימים.

כלומר, הרגישות של CT לאבחון 19-COVID במחקר זה היתה %88 ,לעומת רגישות של %71 בלבד ל- -RT

. PCR

במחקר זה, הממצא השכיח ב- CT היה הצללות זכוכית חול, שהופיעו ב- %87 מהחולים, כממצא יחיד, או

ביחד עם עיבוי קווים ספטליים, או ביחד עם קונסולידציה. ב- %86 מהחולים היתה מעורבות דו"צ, %80 ערבו

את החלק האחורי של הריאות ו- %86 היו פריפריים.

בחולים שאושפזו בטיפול נמרץ, היתה שכיחות גבוהה יותר של קונסולידציות גדולות, בעוד שבחולים שלא

הזדקקו לאישפוז בטיפול נמרץ, עם מחלה קלה יותר, היו יותר הצללות זכוכית חול, עם איזורים קטנים בלבד

של קונסולידציה. קונסולידציות היו שכיחות יותר באישפוז ממושך, ובחולים מבוגרים יותר.

 

לסיכום, פנאומוניה על רקע 19-COVID מתאפיינת בשכיחות גבוהה של הצללות זכוכית חול, דו-צדדיות, בעיקר

בפיזור פריפרי. קונסולידציות מלוות את הצללות זכוכית החול, ומתגברות ככל שהמחלה קשה יותר. קשריות

ריאתיות ותפליטים פלאורליים לא תוארו במקרים שפורסמו.

השילוב של ממצאים יחודיים ורגישות גבוהה יותר של CT בהשוואה ל- PCR-RT , תומכות בשימוש ב- CT חזה

לאיבחון של 19-COVID ,בחולים עם ממצאים קליניים ואפידמיולוגים חשודים, בעיקר כאשר PCR-RT שלילי.

בעת העברת חולים אלו אל מכשיר ה – CT וממנו ובעת ביצוע הבדיקות, יש לוודא שננקטים אמצעים למניעת

הדבקה של נבדקים אחרים ומלוויהם ושל הצוות הרפואי.

להלן המאפיינים של ה CT

חשד גבוה:

1 .היסטוריה של חשיפה.

2 .סימפטומים קליניים.

3 .מחלה דו צדדית, פריפרית אחורית.

4 .הצללות זכוכית חול.

ממצאים שפחות מתאימים:

1 .מחלה חד צדדית.

2 .תפליטים פלאורלים.

3 .קונסולידציה חד צדדית ובאונה אחת​