Job: דרושים/ות רדיולוגים/ות לטלרדיולוגיה

Title דרושים/ות רדיולוגים/ות לטלרדיולוגיה
Categories דרושים
מיקום להדמיה אבחנתית בע"מ
פרטים נוספים
  • בכל חלקי הארץ
  • שעות העבודה ניתנות להתאמה אישית
  • עמדת העבודה תותקן על ידי החברה
  • ביטוח אחריות מקצועית יכוסה על ידי החברה

לפרטים נוספים נא לפנות ל- מירה 052-2637410

כותרת משנה לפענוח צילומי רנטגן קונבנציונאליים בטלרדיולוגיה מבית הרופא/ה
Apply Now