הכונו - בחירות! - Election

חברים נכבדים,

כמדי כל שלוש שנים, גם בכנס איגוד הרדיולוגיה הישראלי השנתי 2007, יתקיימו בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד הרדיולוגי הישראלי וכן לחברי ועד האיגוד.

השנה, בעזרתו של האתר הרדיולוגי הישראלי, ובעזרת רשימת ענפה של כתובות אי-מייל של החברים שנרשמו באתר, אנו מפרסמים כל קורא לקחת חלק פעיל בבחירות ובפעילויות האיגוד.

אנא העבירו הודעה זו לכל הרדיולוגים שעובדים עימכם ושאינם כלולים ברשימת התפוצה, ובהזדמנות זו האיצו בהם להיכנס לאתר ולהירשם או לעדכן את פרטיהם.

שימו לב לתאריך אחרון להגשת תאריך מועמדות, 24.10.2007.

אני מפנה את תשומת לב כל החברים גם לתקנון האיגוד, אותו ניתן למצוא כאן תחת הנושא "תקנות"
(ובתפריט הימני: שורה רביעית).

בברכת כנס פורה ובחירות מוצלחות,

ד"ר אלי קונן
מנהל אתר האיגוד הרדיולוגי הישראלי

                             בחירות תקופתיות ליו"ר האיגוד ולוועד האיגוד

שלום לכל החברים!

בכנס השנתי של שנת 2007 באילת, תתקיימנה הבחירות התקופתיות ליו"ר האיגוד ולוועד האיגוד.המעוניינים להגיש את מועמדותם לתפקידים הנ"ל יעשו זאת עד 24.10.2007

את הצגת המועמדות יש להעביר לפקס: 6974659 03

 השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד. למוסדות האיגוד/החברה יבחרו רק חברים מן המניין, כמפורט בסעיף ד'1.

היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של בעלי זכות הצבעה. מתפקידו לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר האיגוד/החברה.

הועד ייבחר על-ידי האסיפה הכללית.
מתפקידו לייצג את האיגוד/החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.
הועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום.