סיקור הרצאות Dr Laurence Bellaïche

מרצה: Dr Laurence Bellaïche
Clinique Bachaumont - Paris, Institut National des Sports (INSEP) - Paris
תאריך: 23/06/2008 - 24/06/2008

להרצאהImaging of Low Back Pain
למצגת שקפים 

להרצאהBenign versus malignant non-traumatic vertebral collapses
למצגת שקפים 

להרצאהBone marrow changes in the pelvis
למצגת שקפים