AFIIM annual meeting, Paris 2008 / רשמים ותמונות מכנס AFIIM – מרץ 2008

תאריך: 01/03/2008

הכנס בפאריז היה גולת הכותרת של שבועיים בהם התארחו בצרפת רדיולוגים צעירים ישראלים במחלקות דימות שונות בצרפת.

ערב הכנס נערך ערב גאלה בנוכחות שגריר ישראל בצרפת (דניאל שייק) ומזכיר האיגוד הרדיולוגי הצרפתי.

יום העיון עצמו כלל מצגות של חלק מהרדיולוגים הישראלים הצעירים וכן כלל הרצאות אורח של רדיולוגים צרפתיים וישראלים.

לאורך כל סוף השבוע, האוירה היתה חמה ולבבית.

תודתנו לאחינו ב-AFIIM על תרומתם חסרת התקדים להצלחת המפגשים.

להתראות בכנס באילת – אוקוטבר 2008.

AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08   AFIIM08
AFIIM08