קווים מנחים לבצוע בדיקות MRI של הלב – CMR

שנת פרסום ראשונה: 2015
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הקרדיולוגי ואיגוד הרדיולוגים בישראל