התוויות לביצוע טומוגרפיה ממוחשבת של הלב | 2010

שנת פרסום ראשונה: 2010
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הקרדיולוגי ואיגוד הרדיולוגים בישראל

התוויות לביצוע טומוגרפיה ממוחשבת של הלב
מסמך עמדה משותף מטעם: האיגוד הקרדיולוגי ואיגוד הרדיולוגים בישראל