הנחיות לביצוע בדיקות דימות לחולים במחלות מעי דלקתיות – IBD

שנת פרסום ראשונה: 2017
שנת עדכון:
מפרסם: חוזר מנהל רפואה

הנחיות לביצוע מושכל של בדיקות דימות בחולי IBD לשם הפחתת החשיפה לקרינה מייננת ולהפחתת
הסיכון, עד כמה שניתן, עקב כך.