המלצות הועדה להגדרת קריטריונים לעיסוק בהדמיית שד

שנת פרסום ראשונה: 01/01/2006
שנת עדכון:
מפרסם: איגוד הרדיולוגים בישראל