המלצה לקריטריונים ודרישות מינימום לביצוע בדיקות CTA של הלב

שנת פרסום ראשונה: 2006
שנת עדכון:
מפרסם: איגוד הרדיולוגיה בישראל, החוג להדמיה לא-פולשני של הלב

(כפי שאושרו בישיבת החוג להדמיה לא-פולשנית של הלב ב-5.1.2006)