Case 8: ירידה בתפקוד כלייתי וחשד להיצרות בעורק הכליה המושתל בדופלר במושתל כליה

מרצה: ד"ר אלי קונן
מכון הדימות, מרכז רפואי ע"ש "שיבא

בן 66, מושתל כליה.
ירידה בתפקוד כלייתי וחשד להיצרות בעורק הכליה המושתל בדופלר.

בוצע MRA בשיטת 3DFSPGR ורכישה לינארית, תוך הזרקת גדוליניום לוריד קוביטלי. הבדיקה בוצעה ע"ג מכשיר 1.5 TESLA EXITE, של חברת GE, תוך שימוש בשיטת- ASSET (Array Spatial Sensitivity Encoding Technique)מצ"ב תמונות בשלב עורקי, ורידי, ולאחר 5 דקות.

תמונה 2
תמונה 2
תמונה 1
תמונה 1
תמונה 4
תמונה 3
תמונה 4
תמונה 3
תמונה 5
תמונה 5

מה האבחנה?

תשובה ל- Case 8

תשובה לתאור מקרה מס' 8

להמשיך לקרוא
מרצה: ד"ר אלי קונן
מכון הדימות, מרכז רפואי ע"ש "שיבא