Case 7: בדיקת טומוגרפיה אנגיוגרפית של החזה ובטן של נבדקת בת 39

חלק ראשון:

בדיקת טומוגרפיה אנגיוגרפית של החזה ובטן של נבדקת בת 39. מה האבחנה על סמך החתכים הנבחרים?

pic1
תמונה 1: חתך אקסילי של בית החזה בחלון עצם.

תמונה 2: שיחזור MPR במישור הקורונלי, בחלון רקמה רכה.
תמונה 3
תמונה 3: חתך אקסיאלי של האגן בחלון עצם.

חלק שני:
הנבדקת פונה כשנתיים אח"כ לבירור וטיפול בכאבים חדים בחזה. ביקורת בבדיקת טומוגרפיה אנגיוגרפית ממוחשבת לאחר טיפול מדגימה את הממצא הבא:

תמונה 4 תמונה 5
תמונה 4: שחזור MPR במישור סגיטלי, חלון רקמה רכה.
תמונה 5: חתך אקסיאלי, חלון עצם.

מה האבחנה?


תשובה ל- Case 7

תשובה לתאור מקרה מס' 7

להמשיך לקרוא
מרצה:
מכון הדימות, מרכז רפואי "שיבא"