תשובה ל- Case 3

מרצה: ד"ר אלי קונן
מכון הדימות, מרכז רפואי ע"ש "שיבא
The diagnosis is:
Native aortic coarctation, with an associated regurgitant bicuspid aortic valve.Further reading: