Case 16: בן 61, מצב שוק פתאומי.

מרצה: ד"ר אסנת הלשטוק, ד"ר לריסה גורנדה, ד"ר אורית פורטנוי
מכון דימות, מרכז רפואי ע"ש שיבא

נבדק בן 61, בריא בד"כ, התקבל במיון עקב מצב שוק פתאומי בביתו. הבדיקה הגופנית, אק"ג ובדיקות הדם לא התאימו להתקף לב, ובדיקת CT של החזה בפרוטוקול אנגיוגרפיה שללה תסחיף ריאתי.
בCT של הבטן מודגמים הממצאים הבאים:

תמונה 2
תמונה 1
תמונה 4
תמונה 3
תמונה 3

הממצאים מתאימים ביותר ל-

  1. אמפימה של כיס המרה
  2. ציסטה אכינוקוקלית עם פיזור לכבד.
  3. תהליך תופס מקום ציסטי בראש הלבלב עם פיזור לכבד.
    גידול ע"ש קלצ'קין עם גרורות בכבד.

תשובה ל- Case 16

תשובה לתאור מקרה מס' 16

להמשיך לקרוא
מרצה: ד"ר אסנת הלשטוק, ד"ר לריסה גורנדה, ד"ר אורית פורטנוי
מכון דימות, מרכז רפואי ע"ש שיבא