תשובה ל- Case 15

מרצה: ד"ר מיכל שרון
מכון דימות, מרכז רפואי ע"ש שיבא

חתכים 1 ו-2
חתך מס' 1
חתך מס' 2
חתכים 3 ו-4
חתך מס' 3
חתך מס' 4

בחתכים 1 ו 2 מודגם עיבוי דופן ניכר באיזור אנטרום הקיבה עם הסננת שומן ניכרת מסביב. חתך 3 מדגים הסננה של השומן האומנטלי.
בחתך 4 מודגם גוש בשחלה השמאלית.

בביופסיה מדופן הקיבה אובחנה adenocarcinoma  gastric.
ההסננה האומנטלית שהודגמה הינה של תאים גידוליים – omental cake.
הגוש שהודגם בשחלה השמאלית הינו גרורה של הגידול הראשוני – krukenberg tumor.