Case 15: בת 55 – כאבים אפיגסטריים ורושם לעיבוי דופן הקיבה בבדיקת על-קול

מרצה: ד"ר מיכל שרון
מכון דימות, מרכז רפואי ע"ש שיבא

אישה בת 55 שנים, בריאה בדר"כ, הופנתה לביצוע טומוגרפיה ממוחשבת בשל כאבים אפיגסטריים ורושם לעיבוי דופן הקיבה בבדיקת על-קול.

החתכים הבאים לקוחים מבדיקת ט.מ. שבוצעה לאחר הכנה פומית והזרקה תוך ורידית של חומר ניגוד;
הסדרה הינה אקסיאלית ובתזמון ורידי.

תמונה 2
חתך מס' 2

תמונה 1
חתך מס' 1

תמונה 4
חתך מס' 4
תמונה 3
חתך מס' 3

ממה סובלת הנבדקת?

תשובה ל- Case 15

תשובה לתאור מקרה מס' 15

להמשיך לקרוא
מרצה: ד"ר מיכל שרון
מכון דימות, מרכז רפואי ע"ש שיבא