Case 13: בת 76 ממצא אקראי ב CT ללא הזרקת ח"נ, שהומשך ב CT עם הזרקת ח"נ.

מרצה: ד"ר אלי עטר
מ"מ מנהל מכון הדימות, בית חולים השרון ומנהל המערך לרדיולוגיה פולשנית, מרכז רפואי רבין

בת 76
ממצא אקראי ב CT ללא הזרקת ח"נ, שהומשך ב CT עם הזרקת ח"נ.

1. ממצא פראוורטברלי
2. ממצא כלייתי

אורטרוסקופיה תקינה.
עבר ביופסית גליל מחט.

תמונה 1a
תמונה 1a

תמונה 1
תמונה 1

תמונה 4

תמונה 2
תמונה 2

תמונה 2a

תמונה 3a
תמונה 3a

תמונה 3
תמונה 3

תמונה 4

תמונה 4

מה האבחנה?

תשובה ל- Case 13

תשובה לתאור מקרה מס' 13

להמשיך לקרוא
מרצה: ד"ר אלי עטר
מ"מ מנהל מכון הדימות, בית חולים השרון ומנהל המערך לרדיולוגיה פולשנית, מרכז רפואי רבין