Case 11: בן 21 הסובל מהפרשה פורולנטית מרובה מהטבור

מרצה: ד"ר מיכל שרון וד"ר מיכל אמיתי
מכון דימות, מרכז רפואי ע"ש שיבא

בן 21 הסובל מהפרשה פורולנטית מרובה מהטבור.
להלן חתכים הלקוחים מבדיקת CT בטן-אגן עם וללא חומר ניגוד:

תמונה 2
תמונה 2
תמונה 1
תמונה 1
תמונה 3
תמונה 3

מה האבחנה?

תשובה ל- Case 11:

תשובה לתאור מקרה מס' 11

להמשיך לקרוא
מרצה: ד"ר מיכל שרון וד"ר מיכל אמיתי
מכון דימות, מרכז רפואי ע"ש שיבא