איגוד הרדיולוגים בישראל – Israel Radiological Association

Chairman:
Prof. Jacob Sosna
jacobs@hadassah.org.il

יו"ר:
פרופ. יעקוב סוסנה
מרכז רפואי הדסה , עין-כרם , ירושלים
jacobs@hadassah.org.il

Members Executive Committee:

Prof. Eli Konen, Secretary
eli.konen@sheba.health.gov.il

חברים:

פרופ. אלי קונן, מזכיר
המרכז רפואי ע"ש שיבא, תה"ש
eli.konen@sheba.health.gov.il

Dr. Nurith Hiller
hnurith@hadassah.org.il

ד"ר נורית הילר
מרכז רפואי הדסה, הר-הצופים, ירושלים
hnurith@hadassah.org.il

Dr. Eli Atar
ELIA@CLALIT.ORG.IL

ד"ר אלי עטר
בי"ח השרון
ELIA@CLALIT.ORG.IL

Dr. Ilan Shelef
SHELEF@BGU.AC.IL

ד"ר אילן שלף
בי"ח סורוקה
SHELEF@BGU.AC.IL

Prof. Liora Kornreich
KORN@NETVISION.NET.IL

פרופ. ליאורה קורנרייך
בי"ח שניידר
KORN@NETVISION.NET.IL

Dr. Liat Appelbaum
LiatA@hadassah.org.il

ד"ר ליאת אפלבום
מרכז רפואי הדסה , עין-כרם , ירושלים
LiatA@hadassah.org.il

Audit committee :

SHAHAM DORITH
DSHAHAM@hadassah.org.il

ועדת ביקורת:

ד"ר דורית שחם
חטיבת הדימות
מרכז רפואי הדסה, עין-כרם, ירושלים
טל.             972-2-6776908
DSHAHAM@hadassah.org.il 

Michal Amitai Dr
Michal.Amitai@sheba.health.gov.il

ד"ר מיכל אמיתי
מכון הדימות
המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תה"ש
טל.             972 3 5302530
Michal.Amitai@sheba.health.gov.il 

ד"ר ברטל

ד"ר לונדון