תשובה ל- Case 8

מרצה: ד"ר אלי קונן
מכון הדימות, מרכז רפואי ע"ש "שיבא

ממצאים ואבחנה:
היצרות של 60% במוצא עורק הכליה המושתלת
פרוטוקול MRA של עורקי הכליות, כולל 3 סריקות: 1. בשלב ארטריאלי, 2. בשלב ורידי, 3 לאחר 5 דקות כדי להדגים מערכת מאספת (דמוי IVP ז"ל).

בתמונות 1-3 (שלב ארטריאלי, MIP תמונות 1-2, VOLUME RENDERING תמונה 3) מודגמת היצרות קשה במוצא העורק האיליאקלי המשותף מימין (חץ עליון), אי-סדירות מתמשכת לכל אורכו בהמשך, גרפט פתוח בעורק איליאקלי חיצוני (חץ מקוקו) עד לאזור האנסטומוזה עם עורק הכיליה המושתלת. יש לזכור ששיחזורים מסוג VOLUME RENDERING (תמונה 3) הנם יפים ויזואלית אך יכולים להטעות. את האבחנה יש לעשות משיחזורי MIP.

מקרה 8 - אבחנה

מודגמת היצרות במוצא העורק המושתל (במדידות נקבעה היצרות של כ- 60%).

בשלב ורידי (תמונה 4) מודגמת אנסטומוזה ורידית פתוחה.
בשלב ההפרשה (תמונה 5) מודגמת מערכת מאספת תקינה ואין עדות להידרונפרוזיס.