תשובה ל- Case 2

מרצה: ד"ר אדי גרשין
מכון דימות, מרכז רפואי רמב"ם