תשובה ל- Case 1

מרצה: ד"ר אלי קונן
מכון הדימות, מרכז רפואי ע"ש "שיבא