הקוד האתי של חברי איגוד כירורגיה לב-חזה

7.4.08

מצורף הקוד האתי כפי שהתקבל בהצבעה של חברי האיגוד: 46 בעד 2 נגד

מבוא לקוד האתי של מנתחי הלב בישראל

כירורגית הלב הינה מן הצעירים שבין המקצועות הכירורגיים, בת כשישים שנים בלבד. עם זאת, מתחילת ימיו קנה לו תחום מרתק זה מקום יוקרתי מיוחד בין המקצועות הכירורגיים בפרט וברפואה בכלל. העוסקים בו זכו מראשית ימי המקצוע ועד היום להילת כבוד מיוחדת הנובעת, בין השאר, מהעיסוק באיבר שנחשב לאורך כל ההיסטוריה כמרכז הגוף האנושי ומייצג את מהות בעליו.

מיקום ייחודי זה של מקצוע כירורגית הלב מעניק בעיני הציבור למעטים העוסקים בו לא רק זכויות מיוחדות אלא גם חובות. להערכה ולכבוד לו אנו זוכים עת עיני הכל נשואות אלינו בתקווה שניטיב לטפל ביקר להם מכל, מתלוות ציפיות גבוהות לעמידה בסטנדרטים מקצועיים ומוסריים יוצאי דופן.

הקוד האתי של מנתחי הלב בישראל שלהלן הינו ביטוי ייחודי, ראשון מסוגו בקהילייה הרפואית בישראל, האמור לבטא את מכלול הערכים המקצועיים והמוסריים שכל מנתח לב בארץ מחוייב להם. המסמך הינו תוצר של פעילות ממושכת בה נטלו חלק כל מנתחי הלב בישראל בהנחייתו של חתן פרס ישראל הפרופ' אסא כשר, ומבטא על כן את ה"אני מאמין" המקצועי והמוסרי של כל העוסקים במלאכת קודש זו.


פרופ' אסא כשר
נובמבר 2007

הקדמה:

מסמך זה הוא תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית של מנתחי הלב. הוא משקף את התפיסה של מנתחי הלב בדבר ההתנהגות הראויה של כל אחד ואחת מהם, כשהם פועלים כמנתחי לב.

מסמך זה אמור להדריך את מנתחי הלב בשיקולי הדעת שלהם, בבואם לגבש תשובה לשאלת ההתנהגות הראויה להם בכל הנסיבות בהן הם פועלים כמנתחי לב. הנוהגים בהתאם לערכים ולעקרונות של מסמך זה נוהגים ברמה הנאותה של האתיקה המקצועית שלהם.

מסמך זה אמור להציג בפני כל אדם את תמונת ההתנהגות הצפויה של מנתחי הלב, כאשר יפעלו כראוי, בתור מנתחי לב, ביחס לזולתם, במיוחד – ביחס לכל מטופל וכל עמית בעל מקצוע או תפקיד כלשהו. מנתחי הלב הנראים נוהגים בהתאם לערכים ולעקרונות של מסמך זה ראויים להיחשב כמי שנוהגים בתום לב.

מסמך זה הוא חינוכי. הדבקים בו בקפדנות ראויים לשבח על כך שהם עושים את מלאכתם נאמנה. הנוטים ממנו ראויים לעזרה ולעידוד, כדי להכיר היטב את הערכים ואת העקרונות, להבין אותם על בוריים ולפעול על פיהם ללא דופי.

מסמך זה הוא בעל מבנה שיטתי:
ראשית, הוא מחולק לשלוש משפחות של ערכים:
ערכי המקצועיות;
ערכי הזהות המקצועית;
ערכי המעטפת של הפעילות המקצועית.
שנית, בסמיכות לערכים מוצגים עקרונות המבטאים אותם.
הערכים והעקרונות מסודרים באופן ענייני ולא בסדר עדיפויות.

מן הערכים והעקרונות ניתן לגזור כללים מפורטים בסוגיות מסוימות. הצגתם תיעשה בניירות עמדה אתיים מיוחדים, שיתוספו למסמך זה.

ערכים ועקרונות

מקצועיות

 1. ידע ומיומנות: מנתח הלב הוא בעל ידע שיטתי ומיומנויות מקיפות ומשוכללות;
 2. התעדכנות: מנתח הלב מתעדכן בהתמדה בידע ובמיומנויות;
 3. הבנה והנמקה: מנתח הלב מבין היטב ומסוגל לנמק כל פעולה שלו כמנתח לב;
 4. כבוד המקצוע: מנתח הלב מטפח את אמון הציבור בתקינות המקצועית של כל מה שהוא עושה כמנתח לב;
 5. כיבוד המומחיות: מנתח הלב מכיר החלוקה להתמחויות ומכבד את המומחיות של עמיתיו;
 6. בקרת איכות: מנתח הלב משתתף באופן מתמיד ושיטתי בבקרת האיכות של הטיפול הרפואי;
 7. שיתוף פעולה: מנתח הלב משתף פעולה עם עמיתיו בשיפור מתמיד של איכות הטיפול הרפואי;
 8. הדרכה וחינוך: מנתח הלב תורם באופן מעשי ונמרץ להדרכת עמיתים, בתחומי הרפואה והסיעוד, במסגרות ארגוניות מתאימות, ולחינוך מתלמדים, במסגרות אקדמיות מתאימות;
 9. יושרה: מנתח הלב הוא בעל יושרה מובהקת, המתבטאת באחריות לטוהר השיקולים;
 10. עמיתות: מנתח הלב יעמוד לימינו של כל עמית, ובמיוחד – מנתח לב הזקוק לעזרה מקצועית, ישתף איתו פעולה מקצועית נוכח כל קושי מקצועי, וימתח ביקורת מקצועית באחריות, בזהירות ובפורום הולם.

זהות מקצועית

 1. אתיקה רפואית: מנתח הלב הוא רופא ובהיותו כזה הוא דבק באתיקה הרפואית, ערכיה ועקרונותיה, במסגרת הר"י;
 2. מסירות עליונה: מנתח הלב מגלה מסירות עליונה לכל מטופל שבאחריותו ומקדים את שיקולי טובתו של המטופל לכל שיקול אישי, ארגוני או אחר;
 3. טיפוליות: מנתח הלב הוא מטפל, העוסק באדם הסובל מבעיה רפואית, מעבר לעיסוק בבעיה;
 4. אחריות אישית ישירה: מנתח הלב הוא בעל אחריות אישית לטובת המנותח, המתבטאת גם בנוכחות מתמדת בחדר הניתוחים וגם בנוכחות בחדר הניתוחים או בסמוך לו בשלבי ההכנה והסיום של ניתוח ובניתוחים ממושכים המחייבים החלפת מנתח הלב במנתח לב אחר לשם מנוחה;
 5. אחריות אישית עוטפת: מנתח הלב הוא בעל אחריות אישית עוטפת למנותח, המתבטאת גם בנוכחות בבית החולים מתחילת הניתוח ועד הקבלה ליחידה לטיפול נמרץ;
 6. אחריות צוותית עוטפת: מנתח הלב הוא בעל אחריות צוותית עוטפת, המתבטאת  באחריות מנתח הלב עם צוותו על המנותח, מקבלתו למחלקה ועד שחרורו ממנה;
 7. אחריות אישית מתמשכת: מנתח הלב הוא בעל אחריות אישית מתמשכת, המתבטאת, בין היתר, ביידוע המטופל לגבי היעדרות מבית החולים בתקופה שמיד לאחר הניתוח;
 8. אחריות אישית מיוחדת: מנתח לב הסובל ממחלה כלשהי נוקט בדרכים הנאותות להגנת המטופלים מפני כל השלכה אפשרית של מחלתו ולשמירת אימון הציבור ברופאים בכלל ובמנתחי הלב בפרט;
 9. מדעיות: מנתח הלב מעגן את ההחלטות שלו כמנתח לב בידע מדעי ובשימוש בשיטות מדעיות;
 10. סטנדרטים גבוהים: מנתח הלב מבצע כל פעולה ברמה גבוהה, על פי אמות מידה אוביקטיביות של קהילת מנתחי הלב, בכלל זה – האתיקה המקצועית שלה;

מעטפת ערכית

 1. כבוד האדם של המטופל: מנתח הלב ישמור על כבוד המטופל, בהתנהגות עניינית, הוגנת, קשובה ומסבירת פנים, בשיתוף הראוי של המטופל במידע ובמתן המעמד הראוי בקבלת ההחלטות המעשיות על יסוד הבהרה נאותה של המצב הרפואי, בשמירה על הפרטיות של המטופל, ובהתחשבות נאותה במצבו הכללי של המטופל, ערכיו ורגשותיו;
 2. כבוד האדם של הזולת: מנתח הלב ישמור על כבוד האדם של זולתו, בכלל זה – אנשי הצוות הרפואי, אנשי הצוותים הפארא-רפואיים, אנשי הצוותים המנהליים, בני משפחותיהם של המטופלים ואורחיהם, בהתנהגות עניינית, הוגנת ואדיבה;
 3. שלטון החוק: מנתח הלב יפעל על פי הדין, בכל נושא שבו החוק והפסיקה מחייבים אותו לנהוג באופן מסויים, ויתעדכן בדרישות הדין; ועם זאת, ישמור על העצמאות המקצועית של השיקולים הרפואיים ועל עצמאות מנתחי הלב בפעילות על פי האתיקה המקצועית שלהם; במקרים קיצוניים, כשאין מנוס מהפרה לכאורה של הדין לשם הצלת חיים, יפעל מנתח הלב בהתאם לשיקול הדעת המקצועי ויביא את החלטתו לידיעת הרשות המתאימה;
 4. התרחקות מעבריינות: מנתח לב שיימצא אשם בעבירה פלילית חמורה, במהותה, בנסיבותיה או בתוצאותיה, בגין מעשה שנעשה במסגרת פעילותו כמנתח לב לא יהיה חבר בקהילה המאורגנת של מנתחי הלב; כאשר המעשה נעשה שלא במסגרת פעילותו כרופא, לא יהיה חבר בקהילה המאורגנת של מנתחי הלב, אם זו תחליט שהמשך חברותו בה עלול לפגוע באמון הציבור;
 5. תרומה לקהילה: מנתח הלב יראה את עצמו שותף לחינוך הרפואי של הקהל הרחב לפעולות מניעה נאותות, לקבלת טיפול מוקדם ולקבלת טיפול ראוי בתחום בריאות הלב;
 6. זיקה לקהילה בשירות הציבורי: מנתח הלב בשירות הציבורי רשאי לקבל מן המטופל, לאחר תום הטיפול הרפואי, תרומה רשמית עבור המחלקה לשם שיפור איכותו של הטיפול הרפואי, בהיבט כללי שלו, בכלל זה – ציוד מקצועי או אביזרי שירות למטופלים; זאת, ללא השפעה כלשהי על היבט כלשהו של הטיפול הרפואי במטופל, לא לרעה ולא לטובה.

כתיבת תגובה